CONTACT US

Bonatti International Co., Ltd.
Address:801, Sanxin Ginza, No.260 Taipingmen Zhijie, Hangzhou, Zhejiang, China
Guangzhou Branch: Guangzhou Everbona Fashion Co., Ltd.
Address: 3-301, No. 17, South Nanye Road, Baiyun District, Guangzhou, China.
General Manager:  William Liu  Email: info@bonattigroup.com
HR email: semprima@gmail.com
Website:www.bonattigroup.com    Tel: 0086-571-87096197